NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU

Prof.Dr. M.İhsan SOYSAL

Rektör Yardımcısı

misoysal@nku.edu.tr

Prof.Dr. Ensar NİŞANCI

İktisadi İdari Bilimler Fakülte Dekan V.

enisanci@nku.edu.tr

Prof.Dr. Aslı KORKUT

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakülte Dekan V.

aslikorkut@nku.edu.tr

Doç.Dr. Fatin Rüştü POLAT

Tıp Fakülte Dekan Yardımcısı

frpolat@nku.edu.tr

Doç.Dr. Osman KARA

İlahiyat Fakülte Dekan Yardımcısı

okara@nku.edu.tr

Prof.Dr. Lokman Hakan TECER

Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekan V.

lhtecer@nku.edu.tr

Prof.Dr. Nilda TURGUT

Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü

nturgut@nku.edu.tr

  
Prof.Dr. Fatih KONUKÇU

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü

fkonukcu@nku.edu.tr

Prof.Dr. Gürsel DİNÇ

Veteriner Fakültesi Dekan V.

gdinc@nku.edu.tr

Prof.Dr. İsmail YILMAZ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.

iyilmaz@nku.edu.tr

Prof.Dr. Tuncay GÜMÜŞ

Çorlu MYO Müdürü

tgumus@nku.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa MİRİK

Hayrabolu MYO Müdürü

mmirik@nku.edu.tr

Doç.Dr. Emrah İsmail ÇEVİK

Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü

eicevik@nku.edu.tr

Gökhan KOÇ

Öğrenci Temsilcisi

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah YİNANÇ

Genel Sekreter V.

ayinanc@nku.edu.tr

Arzu ALKANAT

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

aalkanat@nku.edu.tr