Dokümanlar


Arama
No Adı
EYS-ÇZG-001 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç ve Dış Paydaş İletişim Çizelgesi
EYS-EK-001 BİLGİ GÜVENLİĞİ EL KİTABI
EYS-EK-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı
EYS-EK-005 TNKÜ Akademik/İdari Personel Oryantasyon El Kitabı Yeni
EYS-EK-003 TNKÜ Organizasyon El Kitabı
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
EYS-EVU-002 TNKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Esasları
EYS-EVU-003 TNKÜ Döner Sermaye İşletmesi/TTO AR-GE, Tasarım ve Yenilik Proje Faaliyetleri Uygulama Usul ve Esasları
EYS-EVU-004 TNKÜ Fikri Haklar Usul ve Esasları
EYS-FRM-001 Ağ Erişim izni Talep Formu
EYS-FRM-002 Ağ Hizmetleri Talep Formu
EYS-FRM-040 Azınlık Lisesinden Mezun Olan Öğrenciler İçin Harç İadesi Formu
EYS-FRM-036 Bilgi Güvenliği Olayı ve Açıklık Raporlama Formu
EYS-FRM-030 ÇALIŞANLARIN GİZLİLİK ANLAŞMASI
EYS-FRM-041 Ders Muafiyet ve İntibak Dilekçesi
EYS-FRM-017 Dış Kaynaklı Doküman Listesi
EYS-FRM-013 Dış Kullanıcı Uzaktan Bağlantı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-016 Doküman Dağıtım Formu
EYS-FRM-015 Doküman Değişiklik Talep Formu
EYS-FRM-014 Doküman Güncel Listesi
EYS-FRM-034 Eğitim Değerlendirme Formu
EYS-FRM-033 Eğitim Katılımcısını Değerlendirme Formu
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu Yeni
EYS-FRM-003 E-Posta Talep Formu
EYS-FRM-026 HEDEF ve AKSİYON PLANI FORMU
EYS-FRM-006 Ip Telefon Taahhütname Formu
EYS-FRM-007 Ip Telefon Talep Formu
EYS-FRM-008 Ip Telefon Zimmet Formu
EYS-FRM-018 İç Denetçi Listesi Formu
EYS-FRM-019 İç Denetim Planı Formu
EYS-FRM-020 İç Denetim Sonuç Raporu Formu
EYS-FRM-021 İç Denetim Soru Formu
EYS-FRM-039 İletişim Bilgileri Formu
EYS-FRM-005 İnternet Sitesi Talep Formu
EYS-FRM-042 Kaydını Donduran Öğrenciler İçin Kayıt Açtırma Formu
EYS-FRM-043 Kayıt Dondurma Formu
EYS-FRM-191 Model Analiz Formu
EYS-FRM-050 NKÜ Ders Muafiyet Dilekçesi
EYS-FRM-024 Onaylı Tedarikçi Listesi Formu
EYS-FRM-194 Ortodonti Anamnez Formu
EYS-FRM-195 Ortodonti Aydınlatılmış Onam Formu
EYS-FRM-193 Ortodontik Muayene Formu
EYS-FRM-192 Ortodontik Tedavi Sonlandırma Formu
EYS-FRM-029 Oryantasyon Eğitimi Formu
EYS-FRM-044 Öğrencinin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme Formu
EYS-FRM-012 Özel Erişim Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-028 Performans Raporu Formu
EYS-FRM-022 Satınalma Teknik Şartname Formu
EYS-FRM-009 Sistem Sorumlusu Yetki Formu
EYS-FRM-337 Staj Ücretleri İşsizlik Fonu Katkısına İlişkin Form
EYS-FRM-038 TATBİKAT RAPORU FORMU
EYS-FRM-023 Tedarikçi Değerlendirme Formu
EYS-FRM-124 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Doğum İzni Formu
EYS-FRM-110 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Emeklilik Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-111 Tekirdağ Namık Kemal üniversitesi Görev Belgesi İstek Formu
EYS-FRM-112 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hizmet Birleştirme Dilekçesi
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-120 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Nakil Bildirim Formu
EYS-FRM-125 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sürekli İşçi Aylık Puantaj Cetveli
EYS-FRM-004 Teknik Servis Talep Formu
EYS-FRM-025 TNKU Gizlilik Sözleşmesi
EYS-FRM-127 TNKÜ 4B Müracaat Formu
EYS-FRM-065 TNKÜ Af Başvuru Formu
EYS-FRM-240 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri Aylık Kontrol Formu
EYS-FRM-239 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Çantası İlaç Malzeme Takip Formu
EYS-FRM-238 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Adr Taşıma Formu
EYS-FRM-237 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Advers Reaksiyon Bildirim Formu
EYS-FRM-236 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Klinik İşlem Formu
EYS-FRM-314 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Görüntüleme (Röntgen) Bilgilendirilmiş Hasta Rıza (Onam) Belgesi
EYS-FRM-234 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Aileler İçin Anket Formu
EYS-FRM-233 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Akademik Personel Memnuniyet Anketi
EYS-FRM-232 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Akademik Personel Oryantasyon Formu
EYS-FRM-230 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Ameliyathane Ünitesi Temizlik Planı ve Kontrol Formu
EYS-FRM-231 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Ameliyat Onam Formu
EYS-FRM-229 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Antikoagülan Kullanan Hastalar için Anamnez Formu
EYS-FRM-226 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Atık Deposu Temizlik Takip Formu
EYS-FRM-227 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Atık Su (Pis Su) Tesisatı Sızdırmazlık Kontrol Formu (Altı Aylık)
EYS-FRM-225 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Aydınlatılmış Onam Formu
EYS-FRM-260 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Beyaz Kod Olay Bildirim Formu
EYS-FRM-255 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilgisayarlı Tomografi (BT) İstek Formu
EYS-FRM-270 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Bina Turu (A Blok 1.- 2. Katlar) Kontrol ve İyileştirme Faaliyetleri Formu
EYS-FRM-271 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Bina Turu (A Blok Zemin Kat) Kontrol ve İyileştirme Faaliyetleri Formu
EYS-FRM-261 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Bina Turu (Cerrahi Klinik) Kontrol ve İyileştirme Faaliyetleri Formu
EYS-FRM-263 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Bina Turu (Cerrahi Lokal) Kontrol ve İyileştirme Faaliyetleri Formu
EYS-FRM-262 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Bina Turu (Cerrahi Yataklı Servis) Kontrol ve İyileştirme Faaliyetleri Formu
EYS-FRM-268 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Bina Turu (Çocuk Diş Hekimliği) Kontrol ve İyileştirme Faaliyetleri Formu
EYS-FRM-269 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Bina Turu (Derslikler) Kontrol ve İyileştirme Faaliyetleri Formu
EYS-FRM-266 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Bina Turu (Endodonti-Restoratif Diş Tedavisi) Kontrol ve İyileştirme Faaliyetleri Formu
EYS-FRM-267 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Bina Turu (Ortodonti) Kontrol ve İyileştirme Faaliyetleri Formu
EYS-FRM-264 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Bina Turu (Periodontoloji) Kontrol ve İyileştirme Faaliyetleri Formu
EYS-FRM-265 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Bina Turu (Protetik Diş Tedavisi) Kontrol ve İyileştirme Faaliyetleri Formu
EYS-FRM-259 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyolojik Test Kayıt Formu
EYS-FRM-258 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyopsi Onam Formu
EYS-FRM-257 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi BOWİE&DİCK Testi Takip Formu
EYS-FRM-256 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Bölüm Bazlı Risk Analiz Formu
EYS-FRM-253 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Çene-Yüz Kırıkları Değerlendirme Formu
EYS-FRM-345 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Diş Hekimliği Amputasyon Tedavisi Aydınlatma ve Onam Formu
EYS-FRM-252 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Sedasyon / Genel Anestezi Konsültasyon Formu
EYS-FRM-347 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Diş Hekimliği Diş Çekimi Aydınlatma ve Onam Formu
EYS-FRM-348 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Diş Hekimliği Diş Yüzey Temizliği Aydınlatma ve Onam Formu
EYS-FRM-352 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Diş Hekimliği Dolgu Tedavisi Aydınlatma ve Onam Formu
EYS-FRM-349 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Diş Hekimliği Fissür Örtücü Aydınlatma ve Onam Formu
EYS-FRM-351 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Diş Hekimliği İlk Muayene Sonrası Aile Bilgilendirme Formu
EYS-FRM-346 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Diş Hekimliği Kanal Tedavisi Aydınlatma ve Onam Formu
EYS-FRM-350 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Diş Hekimliği Yerel Flor Uygulaması Aydınlatma ve Onam Formu
EYS-FRM-251 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi DAC Cihazı Biyolojik İndikatör Test Sonucu Kayıt Formu
EYS-FRM-250 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi DAC Cihazı Kimyasal İndikatör Takip Formu
EYS-FRM-249 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi DAC Cihazı Temizlik ve Bakım Formu
EYS-FRM-247 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Dış Ortamdan İç Ortama Yapılan Erişimler İçin Takip Formu
EYS-FRM-248 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Çekimi Onam Formu
EYS-FRM-284 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş İmplantı Hasta Onam Formu
EYS-FRM-246 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Düşme Olay Bildirim Formu
EYS-FRM-245 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Değerlendirme Formu
EYS-FRM-244 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Eklem Muayene Formu
EYS-FRM-243 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi El Hijyeni Gözlem Formu
EYS-FRM-242 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Endodontik Tedavi İzin Formu
EYS-FRM-241 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Epikriz Formu
EYS-FRM-295 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gömülü Diş Çekimi Onam Formu
EYS-FRM-293 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Göz Duşu Solüsyonu Kullanma Tutanağı
EYS-FRM-294 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Göz Duşu Solüsyonu Teslim Tutanağı
EYS-FRM-292 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Güç Panosu Aylık Kontrol Formu
EYS-FRM-291 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Haftalık Temizlik Takip Formu
EYS-FRM-235 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Hamileler İçin Bilgilendirme ve Onam Formu
EYS-FRM-328 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Hareketli Bölümlü Protez Hastaları İçin Bilgilendirme ve Onam Formu
EYS-FRM-290 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Hasta Düşme Riski ve Bakım Planı Formu
EYS-FRM-289 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Hasta Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-288 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Hasta Görüş ve Öneri Değerlendirme Formu
EYS-FRM-287 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Hasta Memnuniyet Anketi
EYS-FRM-285 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Hizmet İçi Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-283 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Intraartikuler Girişim Formu
EYS-FRM-277 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi İlaç Uygulama Formu
EYS-FRM-327 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi İmplant Üstü Protez Hastaları İçin Bilgilendirme ve Onam Formu
EYS-FRM-282 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kesici/Delici Alet Yaralanmaları ve İş Kazası Bildirim Formu
EYS-FRM-281 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kesintisiz Güç Kaynakları Günlük Kontrol Formu
EYS-FRM-280 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kimyasal İndikatör Takip Formu
EYS-FRM-311 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Klima Sistemi Kontrol Formu
EYS-FRM-279 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Konsültasyon Formu
EYS-FRM-318 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kron-Köprü Protez Hastaları İçin Bilgilendirme ve Onam Formu
EYS-FRM-319 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kron-Köprü Protezlerinin Sökülmesi İçin Bilgilendirme ve Onam Formu
EYS-FRM-278 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurşun Önlük Kontrol Formu
EYS-FRM-254 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Lokal Ameliyathane ve Cerrahi Klinik Sterilizasyon Malzeme Teslim Tutanağı
EYS-FRM-276 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Malzeme İstek Formu
EYS-FRM-286 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Malzeme Talep Formu
EYS-FRM-275 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mavi Kod Olay Bildirim Formu
EYS-FRM-274 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Muayene Kağıdı
EYS-FRM-273 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortodonti Sefalometrik Analiz Formu
EYS-FRM-317 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Patoloji İstek Formu
EYS-FRM-316 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Pembe Kod Olay Bildirim Formu
EYS-FRM-315 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Performans Değerlendirme Formu
EYS-FRM-228 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel ve Öğrenci Aşı Takip Formu
EYS-FRM-313 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Restoratif Diş Tedavisi Onam İçin Bilgilendirme Formu
EYS-FRM-312 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sinus Lifting Operasyonları İçin Hasta Onam Formu
EYS-FRM-307 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Otoklav Bakım Formu
EYS-FRM-308 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Paketleme Birimi Temizlik Takip Formu
EYS-FRM-310 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Steril Alan Temizlik Takip Formu
EYS-FRM-306 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Ultrasonic Yıkama Makinası Kirlilik Oran Testi Formu
EYS-FRM-309 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Yıkama Birimi Temizlik Takip Formu
EYS-FRM-305 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Su Depoları Günlük Kontrol Formu
EYS-FRM-326 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Tam Protez Hastaları İçin Bilgilendirme ve Onam Formu
EYS-FRM-304 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taşıt Görev Emri Takip Formu
EYS-FRM-272 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Tedavi Planlaması Onam Formu
EYS-FRM-303 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Temizlik Personeli Memnuniyet Anketi
EYS-FRM-302 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Temporomandibular Eklem Hasta Değerlendirme Formu
EYS-FRM-301 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Temporomandibular Eklem Takip Formu
EYS-FRM-300 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Tesis Kaynaklı Düşmelere Yönelik Kontrol Formu
EYS-FRM-299 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Vakum Kaçak Testi Kayıt Formu
EYS-FRM-298 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Veli Bilgilendirme Formu
EYS-FRM-297 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi WHO Ağız Sağlığı Değerlendirme Formu
EYS-FRM-296 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yatan Hasta Memnuniyet Formu
EYS-FRM-066 TNKÜ Akademik Çalışma Listesi Ve Puanlama Tablosu
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Formu
EYS-FRM-048 TNKÜ Bedelli Askerlik Dönüşü Öğrencilerin Sınavsız Mazeret Dönüş Dilekçesi
EYS-FRM-049 TNKÜ Bedelli Askerlik Nedeniyle İzin Dilekçesi
EYS-FRM-047 TNKÜ Bedelli Askerlikten Dönen Öğrencilerin Sınavlı Mazeret Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-108 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Azami Süre Dilekçesi
EYS-FRM-109 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Ders Muafiyet Dilekçesi
EYS-FRM-114 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Kayıt Dondurma Dilekçesi
EYS-FRM-115 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Kayıt Sildirme Dilekçesi
EYS-FRM-116 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Belgesi/Diploması Talep Dilekçesi
EYS-FRM-117 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Not Düzeltme Formu
EYS-FRM-118 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Öğrenci İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-121 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Sınav İnceleme Dilekçesi
EYS-FRM-122 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Tek Ders Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-123 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Yatay Geçiş Dilekçesi
EYS-FRM-341 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bedelli Askerlik Gidiş Dilekçesi
EYS-FRM-340 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-344 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Öğrenciler İçin Genel Dilekçe Formu
EYS-FRM-342 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Sigorta Başlatma İşlem Formu
EYS-FRM-343 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Staj Zorunluluk Belgesi
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-051 TNKÜ Farklı bölümden Ders Alma
EYS-FRM-093 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Askerlik Erteleme İşlemi Talep Formu (Öğrenci)
EYS-FRM-069 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu
EYS-FRM-094 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu
EYS-FRM-090 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ciltlenmiş Tezin Jüri Üyelerine Teslim Tutanağı
EYS-FRM-068 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Danışman Değişikliği Talebi (Öğretim Üyesi)
EYS-FRM-095 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Danışman Değişikliği Talep Formu
EYS-FRM-096 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ders Saydırma Talep Formu
EYS-FRM-091 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Diploma Talep Formu
EYS-FRM-105 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu Değerlendirme Tutanağı (Online)
EYS-FRM-077 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez İzleme Raporu
EYS-FRM-081 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Öneri Savunma Sınavı Jüri Tutanağı (Online)
EYS-FRM-080 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Öneri Savunma Sınavı Tutanağı
EYS-FRM-082 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
EYS-FRM-086 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı
EYS-FRM-107 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı (Online)
EYS-FRM-073 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Jürisi Kişisel Raporu
EYS-FRM-075 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Komitesi Tutanağı
EYS-FRM-104 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Komitesi Tutanağı (Online)
EYS-FRM-072 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu
EYS-FRM-074 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı
EYS-FRM-102 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı (Online)
EYS-FRM-103 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı (Online)
EYS-FRM-097 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ek Süre Talep Formu
EYS-FRM-071 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü İçinde Başka Bir Programdan veya Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Ders Alma Talep Formu
EYS-FRM-098 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Farklı Üniversite/Enstitü Öğrencileri İçin Ders Kayıt Formu
EYS-FRM-067 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İkinci Danışman Öneri Formu
EYS-FRM-092 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-099 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kayıt Dondurma Talep Formu
EYS-FRM-088 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Kişisel Tez Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-320 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci ve Danışman Tez Kontrol Formu
EYS-FRM-070 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Seminer Değerlendirme Formu
EYS-FRM-079 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Çalışma Planı/Tez Önerisi Formu
EYS-FRM-089 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tezin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Talep Formu
EYS-FRM-078 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu Değerlendirme Tutanağı
EYS-FRM-076 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
EYS-FRM-332 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sınavı Jüri Öneri Formu (Danışman)
EYS-FRM-333 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sınavı Jüri Tutanağı
EYS-FRM-100 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Teslimi Ek Süre Talep Formu
EYS-FRM-084 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yolluk-Gündelik Talebi Formu
EYS-FRM-083 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (Danışman)
EYS-FRM-087 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı
EYS-FRM-106 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı (Online)
EYS-FRM-184 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Af Başvuru Formu
EYS-FRM-183 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Çalışma Listesi ve Puanlama Tablosu
EYS-FRM-165 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Ara Sınav (Vize) Mazeret Sınav Sonucu İlanı Formu
EYS-FRM-181 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Azınlık Lİsesinden Mezun Olan Öğrenciler İçin Harç İadesi Formu
EYS-FRM-180 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Belge İsteme Formu
EYS-FRM-179 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Ders Muafiyet Talep Formu
EYS-FRM-177 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Görev Süresi Uzatım Dilekçesi
EYS-FRM-176 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kaydını Donduran Öğrenciler İçin Kayıt Açtırma Formu
EYS-FRM-175 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kayıt Dondurma Formu
EYS-FRM-174 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme Formu
EYS-FRM-173 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Merkezi Puan İle Yatay Geçiş Başvuru Formu
EYS-FRM-172 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Mezun Olan Öğrencilerin İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-171 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Not Düzeltme Formu
EYS-FRM-170 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Kimlik Kartı Başvuru Formu
EYS-FRM-169 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Seçmeli Ders Değiştirme Formu
EYS-FRM-168 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sınav Notuna İtiraz Formu
EYS-FRM-167 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tek Ders Başvuru Formu
EYS-FRM-166 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tek Ders Notunun Sisteme İşlenmesi Formu
EYS-FRM-185 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Vize Mazeret Sınavı Başvuru Formu
EYS-FRM-178 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yatay Geçiş Başvuru Formu (Ek Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriyeli Öğrenciler İçin)
EYS-FRM-182 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yatay Geçiş Başvuru Formu (Not Ortalaması İle)
EYS-FRM-164 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yaz Okulu Başvuru Formu (Diğer Üniversiteler İçin)
EYS-FRM-163 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yüzde Onluk Dilime Giren Öğrenciler İçin Harç İadesi Formu
EYS-FRM-162 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Zorunlu Ders Değiştirme Formu
EYS-FRM-161 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Zorunlu Hazırlık Sınıfında 2 Yıl Üst Üste Başarısız Olan Öğrenciler İçin İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-052 TNKÜ Harç İade Dilekçesi
EYS-FRM-331 TNKÜ Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Staj Dosyası
EYS-FRM-334 TNKÜ Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Zorunlu Yaz Stajı Formu
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-131 TNKÜ İdari Personel İçin Özgeçmiş Formu
EYS-FRM-154 TNKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Belge İstek Dilekçesi
EYS-FRM-354 TNKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Covid-19 Testi Pozitif Olan Öğrencilerin Ek Sınav Hakkı Talep Formu
EYS-FRM-151 TNKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ders Muafiyet Mazeret Dilekçesi
EYS-FRM-355 TNKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ders Notu Yükseltme Dilekçesi
EYS-FRM-150 TNKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dilekçe Örneği
EYS-FRM-159 TNKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ekle/Çıkar) Mazeretli Kayıt Yenileme Dilekçesi
EYS-FRM-152 TNKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kayıt Dondurma Dilekçesi
EYS-FRM-353 TNKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mazeret Sınavı Dilekçesi
EYS-FRM-156 TNKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Not İtirazı Başvuru Dİlekçesi
EYS-FRM-153 TNKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci İlişik Kesme Belgesi
EYS-FRM-157 TNKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-155 TNKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-158 TNKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yaz Okulunda Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Ders Alma Başvuru Formu
EYS-FRM-160 TNKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yaz Okulu Ücret İade Dilekçesi
EYS-FRM-053 TNKÜ Katkı İadesi Dilekçesi
EYS-FRM-054 TNKÜ Kayıp Kimlik Dilekçesi
EYS-FRM-055 TNKÜ Kayıt Dondurma Dilekçesi
EYS-FRM-056 TNKÜ Kayıt Sildirme Dilekçesi
EYS-FRM-206 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ders Kitabı İstek Formu
EYS-FRM-203 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kitap İstek Formu (Türkçe Yayınlar)
EYS-FRM-201 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kitap İstek Formu (Yabancı Dilde Yayınlar)
EYS-FRM-202 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kitaptan Bölüm İstek Formu
EYS-FRM-204 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Konferanstan Makale İstek Formu (Online)
EYS-FRM-199 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Makale İstek Formu
EYS-FRM-205 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Online Kitap İstek Formu
EYS-FRM-198 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Online Resmi Doküman İstek Formu
EYS-FRM-197 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Online Teknik Rapor İstek Formu
EYS-FRM-196 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Online Tez İstek Formu
EYS-FRM-200 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tez Yayımlanma İzin Formu
EYS-FRM-057 TNKÜ Maddi Hata Dilekçesi
EYS-FRM-058 TNKÜ Mezuniyet Dilekçesi
EYS-FRM-189 TNKÜ Muratlı Meslek Yüksekokulu Ek Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-186 TNKÜ Muratlı Meslek Yüksekokulu Genel Amaçlı Dilekçe
EYS-FRM-190 TNKÜ Muratlı Meslek Yüksekokulu Mazeret Kayıt Dilekçesi
EYS-FRM-188 TNKÜ Muratlı Meslek Yüksekokulu Mazeret Sınavı Dilekçesi
EYS-FRM-359 TNKÜ Muratlı Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Not Düzeltme Dilekçesi Yeni
EYS-FRM-187 TNKÜ Muratlı Meslek Yüksekokulu Tek Ders Sınavı Dilekçesi
EYS-FRM-339 TNKÜ Muratlı Meslek Yüksekokulu Zorunlu Staj Başvuru Formu
EYS-FRM-223 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Doktora/Sanatta Yeterlilik Programı İçin Başvuru Formu
EYS-FRM-217 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Enstitülerde Yeni Yüksek Lisans/Doktora Programı Açılması Teklif Formu
EYS-FRM-220 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Fakülte/Yüksekokullarda Yeni Bölüm Altında Anabilim Dalı Açılması Teklif Formu
EYS-FRM-221 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında Mevcut Bölüm/Programlara İlk Defa Öğrenci Alımı Sistem Bilgileri Formu
EYS-FRM-218 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında Yeni Bölüm/Program Açılması Teklif Formu
EYS-FRM-216 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Müfredat Değişiklik Formu
EYS-FRM-222 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Programla İlgili Bilgiler- Lisans-Önlisans Öğrenci Alımı Formu
EYS-FRM-224 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yaz Okulu Eşdeğer Ders Tablosu
EYS-FRM-219 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yüksek Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formu
EYS-FRM-130 TNKÜ Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İçin Özgeçmiş Formu
EYS-FRM-129 TNKÜ Öğretim Üyeleri İçin Özgeçmiş Formu
EYS-FRM-358 TNKÜ Personel İlişik Kesme Formu Yeni
EYS-FRM-059 TNKÜ Pratik Çalışma Belgesi
EYS-FRM-126 TNKÜ Prof./Doç./ Dr. Öğretim Üyeleri Başvuru Formu
EYS-FRM-143 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Birim Sorumlusu Öğrenci Değerlendirme Formu
EYS-FRM-149 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Danışman Tutanak Formu
EYS-FRM-144 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Başlangıcı Ön Değerlendirme Formu
EYS-FRM-145 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ders Sonu Değerlendirme Formu
EYS-FRM-140 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ek Sınav Talep Formu
EYS-FRM-135 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Dilekçesi
EYS-FRM-133 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kayıt Dondurma Talep Formu
EYS-FRM-136 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mazeret Sınavı Talep Formu
EYS-FRM-137 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Not Düzeltme Talep Formu
EYS-FRM-134 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci ilişik Kesme Belgesi
EYS-FRM-148 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci Seminer Değerlendirme Formu
EYS-FRM-147 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci Uygulama Değerlendirme Genel Formu
EYS-FRM-142 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Öğrenci Klinik Değerlendirme Formu
EYS-FRM-139 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Başvuru Formu
EYS-FRM-330 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Dosyası
EYS-FRM-138 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Transkript Belgesi Talep Formu
EYS-FRM-146 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama Raporu Değerlendirme Formu
EYS-FRM-141 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaz Okulu Talep Formu
EYS-FRM-329 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Zorunlu Yaz Stajı Formu
EYS-FRM-325 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Gıda Dolapları Isı Takip Formu
EYS-FRM-324 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Hijyen Eğitimi Formu
EYS-FRM-323 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Kuru Gıda Deposu Çıkış Formu
EYS-FRM-321 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Sipariş Talep Formu
EYS-FRM-322 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şahit Numune Takip Formu
EYS-FRM-338 TNKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Menü Onay Formu
EYS-FRM-214 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Etkinlik Başvuru Formu
EYS-FRM-213 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Etkinlik Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-207 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu
EYS-FRM-208 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kısmi Zamanlı Öğrenci Devam Çizelgesi
EYS-FRM-215 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formu
EYS-FRM-335 TNKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Teklif Mektubu Formu
EYS-FRM-210 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Topluluk Koordinatörlüğü Dilekçesi
EYS-FRM-209 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Topluluk Kuruluş Dilekçesi
EYS-FRM-212 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Topluluk Yardımcı Koordinatörlüğü Dilekçesi
EYS-FRM-211 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Topluluk Yönetim Kurulu Formu
EYS-FRM-060 TNKÜ Sınav İtiraz Dilekçesi Komisyon İncelemesi
EYS-FRM-061 TNKÜ Sınav Notu İtiraz Dilekçesi
EYS-FRM-062 TNKÜ Tek Ders Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-063 TNKÜ Yaz Okulu Dilekçesi
EYS-FRM-064 TNKÜ Yaz Okulu Ücret İade Talep Çizelgesi
EYS-FRM-128 TNKÜ Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
EYS-FRM-010 Vpn Erişim Talep Formu
EYS-FRM-046 Yatay Geçiş Başvuru Formu (Ek Madde-1 Merkezi Puan İle)
EYS-FRM-045 Yatay Geçiş Başvuru Formu (Ek Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriyeli Öğrenciler İçin)
EYS-FRM-011 Yazılım Hizmeti Talep Formu
EYS-FRM-027 YGG Toplantı Tutanağı Formu
EYS-FRM-031 Yıllık Eğitim Planı Formu
EYS-FRM-037 YILLIK TATBİKAT PLANI FORMU
EYS-FRM-035 Zimmet Tutanağı Formu
EYS-GT-079 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
EYS-GT-080 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Müdürü
EYS-GT-081 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Müdür Yardımcısı
EYS-GT-082 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Klinik Sorumlusu
EYS-GT-076 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
EYS-GT-077 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
EYS-GT-083 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlu Hemşire(Başhemşire)
EYS-GT-084 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlu Hemşire(Başhemşire) Yardımcısı
EYS-GT-078 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-159 Akademik Birim Beslenme İşleri Personeli
EYS-GT-235 Akademik Personel Şube Müdürü
EYS-GT-212 Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu Üyesi
EYS-GT-274 Alt Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-257 Alt Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-211 Arabuluculuk Komisyonu Üyesi
EYS-GT-155 Araştırma Görevlisi
EYS-GT-162 Asil Odak Personeli
EYS-GT-263 Avukatlık Hizmetleri Personeli
EYS-GT-018 Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
EYS-GT-015 Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
EYS-GT-016 Balkan Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
EYS-GT-017 Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-134 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Personeli
EYS-GT-130 Beslenme Hizmetleri Şube Müdürü
EYS-GT-002 BGYS Yöneticisi
EYS-GT-003 BGYS Yönetim Temsilcisi
EYS-GT-227 Bilgi Edinme Birimi Personeli
EYS-GT-011 Bilgi Güvenliği Ekibi
EYS-GT-001 Bilgi İşlem Daire Başkanı
EYS-GT-210 Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyesi
EYS-GT-209 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü
EYS-GT-208 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Üyesi
EYS-GT-056 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
EYS-GT-061 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (Genetik Analiz Laboratuvarı Personeli)
EYS-GT-060 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kromatografi Laboratuvarı Personeli)
EYS-GT-062 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Laborant
EYS-GT-059 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (Mikroskop/Görüntüleme Laboratuvarı Personeli)
EYS-GT-058 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
EYS-GT-057 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
EYS-GT-063 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-165 Birim Belge Yöneticisi
EYS-GT-258 Birim Çevre Komisyon Başkanı
EYS-GT-259 Birim Çevre Komisyonu Üyeleri
EYS-GT-281 Birim Disiplin Kurulu Üyesi
EYS-GT-260 Birim Geçici Depolama Alanı Sorumluları
EYS-GT-275 Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-277 Birim Mezuniyet Komisyonu Üyesi
EYS-GT-302 Birim Risk Çalışma Grubu
EYS-GT-094 Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-185 Birim Sıfır Atık Komisyonu Başkanı
EYS-GT-184 Birim Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-261 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Asil)
EYS-GT-262 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Yedek)
EYS-GT-278 Burs Komisyonu Üyesi
EYS-GT-125 Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-237 Bütçe ve Performans Şube Müdürü
EYS-GT-207 Çevre Yönetimi Komisyonu Üyesi
EYS-GT-206 Danışma Kurulu Üyesi
EYS-GT-292 Değişim Programları Erasmus Birim Koordinatörü
EYS-GT-293 Değişim Programları Erasmus Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-294 Değişim Programları Farabi Birim Koordinatörü
EYS-GT-295 Değişim Programları Farabi Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-296 Değişim Programları Mevlana Birim Koordinatörü
EYS-GT-297 Değişim Programları Mevlana Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-120 Dekanlık Sekreteri
EYS-GT-012 Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
EYS-GT-013 Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
EYS-GT-014 Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-052 Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi(Dış İlişkiler Uluslararası Akademik İş Birlikleri Ofisi Personeli)
EYS-GT-053 Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Personeli)
EYS-GT-054 Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü Personeli)
EYS-GT-055 Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Personeli)
EYS-GT-040 Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
EYS-GT-041 Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
EYS-GT-042 Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-135 Disiplin ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-236 Disiplin ve Tahakkuk Şube Müdürü
EYS-GT-205 Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi
EYS-GT-300 Enerji Yöneticisi
EYS-GT-279 Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu Üyesi
EYS-GT-280 Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü
EYS-GT-178 Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanı
EYS-GT-231 Enstitü Destek Hizmetleri Temizlik Personeli
EYS-GT-247 Enstitü Kurulu Üyesi
EYS-GT-256 Enstitü Mali İşler (Özlük Hakları Tahakkuk İşleri) Personeli
EYS-GT-255 Enstitü Mali İşler (Satın Alma İşleri) Personeli
EYS-GT-114 Enstitü Müdürü
EYS-GT-113 Enstitü Müdür Yardımcısı
EYS-GT-115 Enstitü Öğrenci İşleri
EYS-GT-116 Enstitü Personel İşleri Çalışanı
EYS-GT-112 Enstitü Sekreteri
EYS-GT-111 Enstitü Yazı İşleri Personeli
EYS-GT-248 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-158 Fakülte Ana Bilim Dalı Başkanı
EYS-GT-123 Fakülte Bölüm Başkanı
EYS-GT-122 Fakülte Bölüm Sekreteri
EYS-GT-099 Fakülte Dekan
EYS-GT-119 Fakülte Dekan Yardımcısı
EYS-GT-233 Fakülte Destek Hizmetleri Bilgi İşlem Personeli
EYS-GT-234 Fakülte Destek Hizmetleri Güvenlik Personeli
EYS-GT-270 Fakülte Destek Hizmetleri Teknik Hizmetler Personeli
EYS-GT-232 Fakülte Destek Hizmetleri Temizlik Personeli
EYS-GT-103 Fakülte Döner Sermaye İşletme Personeli
EYS-GT-192 Fakülte Kurulu Üyesi
EYS-GT-194 Fakülte Mali İşler (Özlük Hakları İşleri) Personeli
EYS-GT-269 Fakülte Mali İşler (Satın Alma İşleri) Personeli
EYS-GT-121 Fakülte Öğrenci İşleri Personeli
EYS-GT-100 Fakülte Personel İşleri Çalışanı
EYS-GT-102 Fakülte Sekreteri
EYS-GT-101 Fakülte Yazı İşleri Personeli
EYS-GT-193 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-136 Genel Evrak Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-137 Genel Sekreter
EYS-GT-139 Genel Sekreterlik Sekreteri
EYS-GT-138 Genel Sekreter Yardımcısı
EYS-GT-170 Gerçekleştirme Görevlisi
EYS-GT-129 Gıda Mühendisi
EYS-GT-171 Harcama Yetkilisi
EYS-GT-204 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyesi
EYS-GT-187 Hukuk Müşaviri
EYS-GT-264 Hukuk Müşavirliği Genel İdare Hizmetleri Personeli
EYS-GT-140 İç Hizmetler Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-228 İç Hizmetler Şube Müdürü
EYS-GT-272 İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyesi
EYS-GT-124 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-238 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü
EYS-GT-273 İdare Risk Koordinatörü
EYS-GT-004 İdari İşler Sorumlusu
EYS-GT-141 İdari Personel Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-276 İdari Personel Şube Müdürü
EYS-GT-132 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
EYS-GT-284 İSG Acil Durum Söndürme Ekibi Personeli
EYS-GT-285 İSG İlk Yardım Ekibi Personeli
EYS-GT-286 İSG Koruma Ekibi Personeli
EYS-GT-283 İSG Kurtarma Ekibi Personeli
EYS-GT-287 İSG Profesyoneli İş Güvenliği Uzmanı
EYS-GT-288 İSG Profesyonelleri İşyeri Hekimi
EYS-GT-290 İSG Risk Değerlendirme Ekibi Üyesi
EYS-GT-289 İş Sağlığı ve Güvenliği Alt Kurul Üyesi
EYS-GT-291 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü
EYS-GT-282 İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu Üyesi
EYS-GT-029 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
EYS-GT-026 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
EYS-GT-027 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
EYS-GT-048 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Sekreterlik Personeli
EYS-GT-049 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yazı İşleri Personeli
EYS-GT-028 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-164 Kalite Komisyonu Üyesi
EYS-GT-072 Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Birim Sorumlusu
EYS-GT-073 Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Çalışma Grubu Üyesi
EYS-GT-043 Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
EYS-GT-044 Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
EYS-GT-046 Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Sekreterlik Personeli
EYS-GT-047 Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yazı İşleri Personeli
EYS-GT-045 Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-244 Konservatuvar Bölüm Başkanı
EYS-GT-243 Konservatuvar Bölüm Sekreteri
EYS-GT-230 Konservatuvar Destek Hizmetleri Güvenlik Personeli
EYS-GT-271 Konservatuvar Destek Hizmetleri Teknik Personel
EYS-GT-229 Konservatuvar Destek Hizmetleri Temizlik Personeli
EYS-GT-249 Konservatuvar Kurulu Üyesi
EYS-GT-267 Konservatuvar Mali İşler (Özlük Hakları Tahakkuk İşleri) Personeli
EYS-GT-268 Konservatuvar Mali İşler (Satın Alma İşleri) Personeli
EYS-GT-250 Konservatuvar Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-166 Kurum Belge Yöneticisi
EYS-GT-301 Kurum Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu
EYS-GT-142 Kültür Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-215 Kültür Şube Müdürü
EYS-GT-143 Kütüphane Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-144 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
EYS-GT-203 Merkezi Geçici Depolama Alanı Sorumluları
EYS-GT-118 Meslek Yüksekokulu Birim Kütüphanesi Personeli
EYS-GT-221 Meslek Yüksekokulu Destek Hizmetleri Bilgi İşlem Personeli
EYS-GT-220 Meslek Yüksekokulu Destek Hizmetleri Güvenlik Personeli
EYS-GT-219 Meslek Yüksekokulu Destek Hizmetleri Teknik Hizmetler Personeli
EYS-GT-218 Meslek Yüksekokulu Destek Hizmetleri Temizlik Personeli
EYS-GT-251 Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyesi
EYS-GT-117 Meslek Yüksekokulu Staj İşleri Personeli
EYS-GT-252 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-202 Mevzuat Komisyonu Üyesi
EYS-GT-127 Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
EYS-GT-239 Muhasebe, Kesin Hesap Ve Raporlama Şube Müdürü
EYS-GT-128 Muhasebe Yetkilisi
EYS-GT-087 MYO Birim Döner Sermaye İşletme Personeli
EYS-GT-085 MYO Bölüm Başkanı
EYS-GT-086 MYO Bölüm Sekreteri
EYS-GT-089 MYO Mali İşler(Özlük Hakları)
EYS-GT-088 MYO Mali İşler(Satın Alma İşleri)
EYS-GT-097 MYO Müdürlük Sekreterliği Personeli
EYS-GT-090 MYO Müdürü
EYS-GT-091 MYO Müdür Yardımcısı
EYS-GT-098 MYO Öğrenci İşleri Personeli
EYS-GT-093 MYO Personel İşleri Çalışanı
EYS-GT-096 MYO Sekreteri
EYS-GT-095 MYO Yardımcı Hizmetler Personeli (657 4/a)
EYS-GT-092 MYO Yazı İşleri Personeli
EYS-GT-186 Odak Personeli
EYS-GT-245 Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü
EYS-GT-145 Okuyucu Hizmetler Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-146 Otomasyon Diploma ve Mezun İşlemleri Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-147 Öğrenci İşleri Daire Başkanı
EYS-GT-156 Öğretim Görevlisi
EYS-GT-157 Öğretim Üyesi
EYS-GT-168 Özel Kalem Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-169 Özel Kalem Müdürü
EYS-GT-176 Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-241 Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürü
EYS-GT-148 Personel Daire Başkanı
EYS-GT-133 Personel Daire Başkanlığı Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-190 Proje Ofisi Koordinatörlüğü Sekreterlik Personeli
EYS-GT-191 Proje Ofisi Koordinatörlüğü Yazı İşleri Personeli
EYS-GT-188 Proje Ofisi Koordinatörü
EYS-GT-189 Proje Ofisi Koordinatör Yardımcısı
EYS-GT-149 Rektör
EYS-GT-150 Rektör Yardımcısı
EYS-GT-151 Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-152 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
EYS-GT-154 Satın Alma Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-224 Satın Alma Şube Müdürü
EYS-GT-177 Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-214 Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürü
EYS-GT-174 Senato Üyesi
EYS-GT-183 Sıfır Atık Komisyon Başkan Yardımcısı
EYS-GT-182 Sıfır Atık Komisyonu Başkanı
EYS-GT-181 Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-006 Sistem ve Ağ Personeli
EYS-GT-005 Sistem ve Ağ Sorumlusu
EYS-GT-030 Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
EYS-GT-031 Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
EYS-GT-032 Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-153 Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-213 Spor Hizmetleri Şube Müdürü
EYS-GT-131 Strateji Geliştirme Daire Başkanı
EYS-GT-126 Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-240 Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürü
EYS-GT-033 Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü
EYS-GT-034 Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
EYS-GT-035 Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-167 Şöför
EYS-GT-179 Şube Müdürü
EYS-GT-180 Taşınır Kayıt Yetkilisi
EYS-GT-173 Taşınır Konsolide Görevlisi
EYS-GT-172 Taşınır Kontrol Yetkilisi
EYS-GT-222 Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-223 Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürü
EYS-GT-242 Taşınmaz Mal İşlemleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi
EYS-GT-225 Taşınmaz Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-226 Taşınmaz Mal İşlemleri Şube Müdürü
EYS-GT-071 Tekirdağ Kültür-Tarih-Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
EYS-GT-068 Tekirdağ Kültür-Tarih-Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
EYS-GT-069 Tekirdağ Kültür-Tarih-Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
EYS-GT-070 Tekirdağ Kültür-Tarih-Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-246 Teknik Hizmetler Şube Müdürü
EYS-GT-010 Teknik Servis Personeli
EYS-GT-009 Teknik Servis Sorumlusu
EYS-GT-067 Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
EYS-GT-064 Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
EYS-GT-065 Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
EYS-GT-066 Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-074 Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Birim Sorumlusu
EYS-GT-075 Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Çalışma Grubu Üyesi
EYS-GT-039 Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
EYS-GT-036 Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü
EYS-GT-037 Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
EYS-GT-038 Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-023 Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü
EYS-GT-024 Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
EYS-GT-050 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Sekreterlik Personeli
EYS-GT-051 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yazı İşleri Personeli
EYS-GT-025 Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-298 Uluslararası Öğrenciler Birim Koordinatörü
EYS-GT-299 Uluslararası Öğrenciler Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-022 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
EYS-GT-019 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
EYS-GT-020 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
EYS-GT-021 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-175 Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-201 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Değerlendirme Komisyonu Üyesi
EYS-GT-199 Yayın Alt Komisyonu Üyesi
EYS-GT-200 Yayın Komisyonu Üyesi
EYS-GT-104 Yazı İşleri Personeli
EYS-GT-008 Yazılım Personeli
EYS-GT-007 Yazılım Sorumlusu
EYS-GT-217 Yazı ve Destek İşlemleri Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-216 Yazı ve Destek İşlemleri Şube Müdürü
EYS-GT-163 Yedek Odak Personeli
EYS-GT-108 Yüksekokul Bölüm Başkanı
EYS-GT-110 Yüksekokul Bölüm Sekreteri
EYS-GT-198 Yüksekokul Destek Hizmetleri Bilgi İşlem Personeli
EYS-GT-197 Yüksekokul Destek Hizmetleri Güvenlik Personeli
EYS-GT-196 Yüksekokul Destek Hizmetleri Teknik Hizmetler Personeli
EYS-GT-195 Yüksekokul Destek Hizmetleri Temizlik Personeli
EYS-GT-253 Yüksekokul Kurulu Üyesi
EYS-GT-265 Yüksekokul Mali İşler (Özlük Hakları Tahakkuk İşleri) Personeli
EYS-GT-266 Yüksekokul Mali İşler (Satın Alma İşleri) Personeli
EYS-GT-160 Yüksekokul Müdürlük Sekreteri
EYS-GT-107 Yüksekokul Müdürü
EYS-GT-109 Yüksekokul Müdür Yardımcısı
EYS-GT-161 Yüksekokul Öğrenci İşleri Personeli
EYS-GT-105 Yüksekokul Personel İşleri Çalışanı
EYS-GT-106 Yüksekokul Sekreteri
EYS-GT-254 Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-KLV-001 Ortodontik Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler
EYS-OSM-001 BİDB ORGANİZASYON ŞEMASI
EYS-OSM-003 HİZMET ŞEMASI
EYS-OSM-007 TNKÜ Akademik Teşkilat Şeması
EYS-OSM-004 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması
EYS-OSM-005 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Organizasyon Şeması
EYS-OSM-006 TNKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Organizasyon Şeması
EYS-OSM-009 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Organizasyon Şeması
EYS-OSM-10 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Organizasyon Şeması
EYS-OSM-008 TNKÜ İdari Teşkilat Şeması
EYS-OSM-011 TNKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Organizasyon Şeması
EYS-OSM-012 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
EYS-OSM-013 TNKÜ Muratlı Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması
EYS-OSM-014 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
EYS-OSM-015 TNKÜ Personel Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
EYS-OSM-016 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması
EYS-OSM-017 TNKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
EYS-OSM-018 TNKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Organizasyon Şeması
EYS-OSM-019 TNKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
EYS-OSM-002 ÜNİVERSİTE ORGANİZASYON ŞEMASI
EYS-PO-002 Ağ Güvenliği Politikası
EYS-PO-006 Antivirüs Kullanım Politikası
EYS-PO-001 BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
EYS-PO-007 Bilgi Sistemleri Genel Kullanım Politikası
EYS-PO-015 Entegre Yönetim Sistemi Politikası
EYS-PO-008 E-Posta Politikası
EYS-PO-004 Erişim Kontrol Politikası
EYS-PO-009 Fiziksel Güvenlik Politikası
EYS-PO-010 İnternet Kullanım Politikası
EYS-PO-011 Kablosuz Erişim Politikası
EYS-PO-013 Mobil Cihaz Kullanım Politikası
EYS-PO-012 Parola Politikası
EYS-PO-003 Sunucu Güvenlik Politikası
EYS-PO-014 Temiz Masa Temiz Ekran Politikası
EYS-PO-005 Uzaktan Bağlantı Politikası
EYS-PR-006 BGYS Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü
EYS-PR-017 Bilgi Sınıflandırma Prosedürü
EYS-PR-016 Bilgi Sistemleri Edinim, Geliştirme ve Uyum Prosedürü
EYS-PR-010 Bilgi Sitemleri Yedekleme Prosedürü
EYS-PR-019 Değişiklik Yönetim Prosedürü
EYS-PR-021 Disiplin Prosedürü
EYS-PR-001 Doküman Kontrol Prosedürü
EYS-PR-004 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü
EYS-PR-011 Güvenlik Açıklarını Tespit Etme Prosedürü
EYS-PR-018 GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME VE DESTEK PROSEDÜRÜ
EYS-PR-015 IT ve Teknik Ekipman Bakım Prosedürü
EYS-PR-003 İç Denetim Prosedürü
EYS-PR-014 İletişim Prosedürü
EYS-PR-007 İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürü
EYS-PR-002 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
EYS-PR-013 Kriz Durumu ve İş Sürekliliği Prosedürü
EYS-PR-012 Olay İhlal Yönetim Prosedürü
EYS-PR-009 RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
EYS-PR-005 Satınalma Prosedürü
EYS-PR-055 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
EYS-PR-039 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
EYS-PR-056 TNKÜ Acil Durum Eylem Planı Prosedürü
EYS-PR-052 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Ameliyat Sonrası Bakım Prosedürü
EYS-PR-053 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Çekimi Sonrası Uyulması Gereken Öneriler
EYS-PR-054 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı Bulunan Hastalar İçin Öneriler
EYS-PR-029 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-034 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Tablosu
EYS-PR-022 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-048 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Hizmet Standartları Tablosu
EYS-PR-030 TNKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-040 TNKÜ Doküman Kontrolü Ve Kayıt Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-027 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-046 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Hizmet Standartları Tablosu
EYS-PR-045 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri Prosedürü
EYS-PR-023 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-036 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Hizmet Standartları Tablosu
EYS-PR-041 TNKÜ İç Denetleme Prosedürü
EYS-PR-035 TNKÜ iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hizmet Standartları Tablosu
EYS-PR-024 TNKÜ İktisat Fakültesi Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-020 TNKÜ İş Akış Süreç Prosedürü
EYS-PR-031 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-050 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Hizmet StandartlarıTablosu
EYS-PR-028 TNKÜ Muratlı Meslek Yüksekokulu Hizmet Envanteri
EYS-PR-037 TNKÜ Muratlı Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Tablosu
EYS-PR-032 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-049 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu
EYS-PR-042 TNKÜ Personel Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-026 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-047 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Tablosu
EYS-PR-033 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-051 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu
EYS-PR-043 TNKÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-044 TNKÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu
EYS-PR-057 TNKÜ Tehlike ve Risk Değerlendirme Prosedürü
EYS-PR-025 TNKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenim Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu
EYS-PR-038 TNKÜ Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürü
EYS-PR-008 VARLIK ENVANTERİ HAZIRLAMA VE YÖNETİM PROSEDÜRÜ
EYS-RPR-001 BİDB Faaliyet Raporu17
EYS-RPR-005 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Günlük Rapor
EYS-RPR-004 TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortodonti Anabilim Dalı Sağlık Kurulu Raporu
EYS-RPR-006 TNKÜ İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yıllık Çalışma Planı Raporu
EYS-RPR-003 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Topluluk Dönem Sonu Faaliyet Raporu
EYS-RPR-002 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Topluluk Yıllık Faaliyet Raporu
EYS-TL-002 AĞ SİSTEMLERİ YEDEKLEME TALİMATI
EYS-TL-001 SUNUCU SİSTEMLERİ YEDEKLEME TALİMATI
EYS-TL-035 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu ACS 611 Klima Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-036 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu ACS 661 Klima Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-037 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Akü Şarj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-10 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Balon Isıtıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-038 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Boya Fırını Kullanma Talimatı
EYS-TL-046 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Cam Füzyon Fırını Kullanma Talimatı
EYS-TL-028 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu CNC Freze Tezgahı Kullanma Talimatı
EYS-TL-050 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Çift Hazneli Küçük Boy Deri Deneme Dolabı Kullanma Talimatı
EYS-TL-024 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu DC Güç Kaynağı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-011 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Densıtometer Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-040 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Egzoz Emisyon Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-029 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Elektrik Ark Kaynak Makinesi Kullanma Talimatı
EYS-TL-012 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-030 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Gazaltı Kaynak Makinesi Kullanma Talimatı
EYS-TL-014 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Gerber Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-015 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Hassas Elektronik Terazi Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-025 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Havya Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-055 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu HT Numune Boyama Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-053 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Işık Kabini Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-016 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-039 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Kolon Tipi Dissolver Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-013 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Kuru Havalı Sterilizatör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-017 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Kül Fırını Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-041 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Makaslı Lift Kullanma Talimatı
EYS-TL-042 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Manuel Pres Kullanma Talimatı
EYS-TL-018 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Manyetik Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-019 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Mikroskop Kullanma Talimatı
EYS-TL-031 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Oksi-Asetilen Kaynağı Kullanma Talimatı
EYS-TL-049 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Orta Boy Deri Deneme Dolabı Kullanma Talimatı
EYS-TL-026 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Osiloskop Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-043 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Oto Ekspertiz Seti Kullanma Talimatı
EYS-TL-020 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Otoklav Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-032 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Punta Kaynak Makinesi Kullanma Talimatı
EYS-TL-021 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Saf Su Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-022 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-047 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Seramik Çini Fırını Kullanma Talimatı
EYS-TL-052 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Silindirli Deri Deneme Dolabı Kullanma Talimatı
EYS-TL-027 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Sinyal Jeneratörü Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-023 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Su Banyosu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-048 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Sulu Kesme Makinesi Kullanma Talimatı
EYS-TL-044 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Sütunlu Lift Kullanma Talimatı
EYS-TL-033 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Sütunlu Matkap Kullanma Talimatı
EYS-TL-057 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Tek Gözlü Manyetik Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-051 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Tek Hazneli Davullu Deri Deneme Dolabı Kullanma Talimatı
EYS-TL-054 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Termal Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-056 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Termal Sürtünme Haslığı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-034 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Torna Tezgahı Kullanma Talimatı
EYS-TL-058 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Yıkama Haslığı Test Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-045 TNKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Zımpara Makinesi Kullanma Talimatı
EYS-TL-127 TNKÜ Çorlu Mühendislik Çeker Ocak Kullanma Talimatı
EYS-TL-094 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Balon Isıtıcılı Karıştırıcı Kullanma Talimatı
EYS-TL-059 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-068 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Binoküler Mikroskop Kullanma Talimatı
EYS-TL-217 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bulaşık Makinesi Kullanma Talimatı
EYS-TL-218 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Buzdolabı Kullanma Talimatı
EYS-TL-219 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Çalkalamalı Su Banyosu Kullanma Talimatı
EYS-TL-232 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Çalkalayıcı Karıştırıcı İnkübatör Orbital Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-221 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Hassas Terazi Kullanma Talimatı
EYS-TL-233 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Malzeme Ayırma ve Düzenleme Çelik Raf Sistemi Kullanma Talimatı
EYS-TL-222 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Mekanik Karıştırıcılar Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-223 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Mikrobiyolojik Emniyet Kabini Kullanma Talimatı
EYS-TL-224 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Otoklav Kullanma Talimatı
EYS-TL-220 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği pH Metre Kullanma Talimatı
EYS-TL-225 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Sirkülatör Soğutucu Kullanma Talimatı
EYS-TL-226 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Su Banyoları Kullanma Talimatı
EYS-TL-227 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Su Distilasyon Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-228 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Tek Işınlı Spektrofotometre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-229 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Terazi Kullanma Talimatı
EYS-TL-230 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Ultrasonik Yıkama Banyosu Kullanma Talimatı
EYS-TL-231 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Vakumlu Fırın (Etüv)Kullanma Talimatı
EYS-TL-095 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Boya Ekstraksiyon Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-134 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çalkalamalı Su Banyosu Kullanma Talimatı
EYS-TL-075 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çalkalayıcı Karıştırıcı İnkübatör Orbital Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-308 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 3'lü Süzme Seti ve Pompası Kullanma Talimatı
EYS-TL-260 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği AKM Seti ve Vakum Pompası Kullanma Talimatı
EYS-TL-261 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Azot Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-262 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bakteriyolojik Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-264 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Binoküler Işık Mikroskobu (Carll Zeiss Jena) Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-263 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Binoküler Işık Mikroskobu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-265 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Binoküler Işık Mikroskobu (Olympus CH 20) Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-286 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Buzdolabı (Hotpoint Ariston) Kullanma Talimatı
EYS-TL-266 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Buzdolabı (Profilo) Kullanma Talimatı
EYS-TL-268 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çalkalayıcı (Biosan 10 i) Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-267 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çalkalayıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-269 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çalkalayıcı Su Banyosu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-270 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çeker Ocak Kullanma Talimatı
EYS-TL-271 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çoklu Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-272 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çözünmüş Oksijenmetre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-297 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Dik Tip Otoklav Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-273 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Distile Su Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-277 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Elektrikli Isıtıcı ve Karıştırıcı (Isı Ayarlı) Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-276 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Elektrikli Isıtıcı ve Karıştırıcı Kullanma Talimatı
EYS-TL-275 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Elektrokoagülasyon Reaktörü ve Güç Kaynağı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-279 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Etüv Cihazı (KH55A) Kullanma Talimatı
EYS-TL-278 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-280 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Freeze Dryer Kullanma Talimatı
EYS-TL-282 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Hassas Terazi Cihazı (AND HF 300 G) Kullanma Talimatı
EYS-TL-283 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Hassas Terazi Cihazı (AND HM 200) Kullanma Talimatı
EYS-TL-281 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Hassas Terazi Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-284 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Hassas Terazi Cihazı (Shimadzu ATX 224) Kullanma Talimatı
EYS-TL-285 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Hassas Terazi Cihazı (Shimadzu AUW220D) Kullanma Talimatı
EYS-TL-291 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Hot Plate Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-287 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Jar Test Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-288 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Kaplama Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-289 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Karıştırıcı Kullanma Talimatı
EYS-TL-290 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Koi Titratör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-292 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Mekanik Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-293 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Mikrobiyolojik Emniyet Kabini Kullanma Talimatı
EYS-TL-294 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Mikrodalga (Milestone/Ethos) Kullanma Talimatı
EYS-TL-295 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Nem Tayin Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-296 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Oksijen/Ozon Konsentratör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-298 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Ozonlama Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-299 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Ph Metre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-301 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Ph Metre Cihazı (WTW pH 315'i Set) Kullanma Talimatı
EYS-TL-303 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Ph Metre-Oksijen-İletkenlik Ölçüm Cihazı (Hach HQ 40d multi) Kullanma Talimatı
EYS-TL-300 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Ph Metre-Oksijen-İletkenlik Ölçüm Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-304 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Ph/Mv/Cond./Tds/Temp Metre Kullanma Talimatı
EYS-TL-302 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Ph/ORP Metre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-305 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Rotary Evaporatör Kullanma Talimatı
EYS-TL-306 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-307 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Spektrofotometre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-309 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Tam Otomatik Voltaj Regülatörü Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-310 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Tam Otomatik Voltaj Regülatörü (Üç-Er) Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-311 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Termoreaktör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-312 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Türbidimetre (Bulanıklık) Ölçer Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-313 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Ultra Saf Su Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-314 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Ultrasonik Banyo Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-315 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Ultrasonik Su Banyo Cihazı (Bandelin Sonorex) Kullanma Talimatı
EYS-TL-319 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği UV-A Lamba Kullanma Talimatı
EYS-TL-316 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği UV Reaktör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-318 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği UV Reaktör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-317 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği UV Visible Spektrofotometre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-322 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Vakum Pombası Cihazı (KNF NO26.1.2.AN.18) Kullanma Talimatı
EYS-TL-321 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Vakum Pompası Cihazı (KNF NO22.AN.18) Kullanma Talimatı
EYS-TL-320 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Vakum Pompası Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-323 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Vakum Pompası Cihazı (Zinisan) Kullanma Talimatı
EYS-TL-324 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Wtw/Inolab Oxical Sl Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-325 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Yağ&Gress Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-135 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Çoklu Mekanik Karıştırıcı Kullanma Talimatı
EYS-TL-096 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dairesel Krokmetre Kullanma Talimatı
EYS-TL-111 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dairesel Kumaş Kesme Aparatı Kullanma Talimatı
EYS-TL-397 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi DC Güç Kaynağı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-092 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dijital İplik Büküm Tayin Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-112 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dikey Krokmetre Kullanma Talimatı
EYS-TL-097 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dokuma İplik Kıvrım Ölçme Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-091 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik İplik Çıkrığı Kullanma Talimatı
EYS-TL-116 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektrospinning Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-128 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektrospinning Düzeneği (Özel Üretim) Kullanma Talimatı
EYS-TL-098 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Elyaf İncelik Tespit Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-156 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-090 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-109 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Etüv (Termal) Kullanma Talimatı
EYS-TL-089 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Fitil ve Şerit Çıkrığı Kullanma Talimatı
EYS-TL-064 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Fonksiyon Jeneratörü Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-060 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi FPGA Eğitim Seti Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-130 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Guneş Similatörü Kullanma Talimatı
EYS-TL-099 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Güç Kaynağı Kullanma Talimatı
EYS-TL-129 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Güç Kaynağı (Matsusada) Kullanma Talimatı
EYS-TL-113 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Hassas Terazi Kullanma Talimatı
EYS-TL-131 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Hassas Terazi (Precisa) Kullanma Talimatı
EYS-TL-132 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Hassas Terazi (shimadzu) Kullanma Talimatı
EYS-TL-114 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Hava Geçirgenliği Test Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-093 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Hidrolik/Pnömatik Eğitim Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-087 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi HT Numune Boyama Makinesi Kullanma Talimatı
EYS-TL-086 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Işık Kabini Kullanma Talimatı
EYS-TL-136 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İkili Ocak Kullanma Talimatı
EYS-TL-100 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İklimlendirme Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-137 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İletkenlik Ölçer Kullanma Talimatı
EYS-TL-382 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Basınç Deney Aleti Kullanma Talimatı
EYS-TL-235 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Basınçlı Su Geçirimlilik Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-274 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Beton Kesme Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-236 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Beton Mikseri Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-237 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Demir Çekme Test Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-238 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Dijital Terazi Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-239 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Eğilme Çekme- Basma Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-240 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Elek Sallama Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-241 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-242 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Harç Mikseri Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-243 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği İklimlendirme Kabini Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-244 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Karot Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-245 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Kumpas Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-381 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Los Angeles Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-246 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Manuel Vicat Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-247 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Schmidt Çekici Kullanma Talimatı
EYS-TL-248 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Su Banyosu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-249 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Ultrasonik Test Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-101 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İplik Sarma ve Aktarma Makinesi Kullanma Talimatı
EYS-TL-115 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İplik Seri Plan Aparatı Kullanma Talimatı
EYS-TL-117 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Kaplama Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-119 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Katlanma, Geri Dönüşüm ve Kırışıklık Tespiti Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-102 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Kaynak Ölçüm Cihazı (2400) Kullanma Talimatı
EYS-TL-071 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Kaynak Ölçüm Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-144 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Kimyasal Tekstil Muayeneleri Laboratuvarı Santrifüj Kullanma Talimatı
EYS-TL-138 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi KOİ Test Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-103 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Kromik Tekstiller İçin Renk Gözlem Kabini Kullanma Talimatı
EYS-TL-085 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Kumaş Buruşma Açısı Test Düzeneği Kullanma Talimatı
EYS-TL-120 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Kumaş Dökümlülük Test Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-121 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Kumaş Sertlik Test Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-139 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Kum Banyosu Kullanma Talimatı
EYS-TL-069 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Kuru Hava Sterilizatör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-073 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Kuru Hava Sterilizatörü (M5040) Kullanma Talimatı
EYS-TL-110 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Tipi Düz Örme Makinesi Kullanma Talimatı
EYS-TL-140 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Tipi IR Boyama Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-104 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Tipi Yuvarlak Örme Makinesi Kullanma Talimatı
EYS-TL-326 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Abrasiv Aşınma Cihazı 1 Kullanma Talimatı
EYS-TL-327 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Abrasiv Aşınma Cihazı 2 Kullanma Talimatı
EYS-TL-328 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Adhesiv Aşınma 1 Kullanma Talimatı
EYS-TL-329 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Adhesiv Aşınma Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-330 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bantlı Kurutma Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-331 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği CNC Dikey İşleme Merkezi Kullanma Talimatı
EYS-TL-332 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Çentik Darbe Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-333 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Değirmen Öğütücü Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-334 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Düzlem Taşlama Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-335 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Elek Titretme Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-336 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-337 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Freze Makinası Kullanma Talimatı
EYS-TL-338 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Freze Makinesi Kullanma Talimatı
EYS-TL-339 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği GTAW Kaynak Düzeneği Kullanma Talimatı
EYS-TL-340 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Halkalı Öğütücü Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-341 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Hassas Terazi Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-342 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Hidrolik Pres Cihazı 1 Kullanma Talimatı
EYS-TL-343 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Hidrolik Pres Cihazı 2 Kullanma Talimatı
EYS-TL-345 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Isıl İşlem Fırını 1 Kullanma Talimatı
EYS-TL-346 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Isıl işlem Fırını 2 Kullanma Talimatı
EYS-TL-344 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği İplik Bobin Kurutma Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-347 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Kırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-348 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Kül Fırını Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-366 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Masa Tipi Freze Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-349 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Masa Tipi Torna Cihazı 1 Kullanma Talimatı
EYS-TL-350 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Masa Tipi Torna Cihazı 2 Kullanma Talimatı
EYS-TL-351 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Masa Tipi Torna Cihazı 3 Kullanma Talimatı
EYS-TL-352 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Matkap Tezgahı Kullanma Talimatı
EYS-TL-354 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mikrodalga Fırın Kullanma Talimatı
EYS-TL-353 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mikro Sertlik Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-355 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Optik Mikroskop Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-356 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi Kullanma Talimatı
EYS-TL-357 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Parlatma Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-358 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Plastik Enjeksiyon Makinesi Kullanma Talimatı
EYS-TL-359 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Rockwell Sertlik Ölçüm Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-360 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Şerit Testere Kullanma Talimatı
EYS-TL-361 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Taşlama Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-362 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği TIG Kaynak Makinesi Kullanma Talimatı
EYS-TL-363 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Torna Tezgahı Kullanma Talimatı
EYS-TL-364 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Tünel Kurutma Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-365 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Vakumlu Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-072 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Malzeme Ayırma ve Düzenleme Çelik Raf Sistemi Kullanma Talimatı
EYS-TL-133 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Manyetik Karıştırıcı Kullanma Talimatı
EYS-TL-122 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Martindale Test Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-105 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Mekanik Karıştırıcı Kullanma Talimatı
EYS-TL-061 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Mikrodenetleyici Eğitim Seti Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-141 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Oksijen Ölçer Kullanma Talimatı
EYS-TL-084 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Optik Mikroskop (2) Kullanma Talimatı
EYS-TL-083 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Optik Mikroskop Kullanma Talimatı
EYS-TL-142 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Orbital Karıştırıcı (Biosol/ OS-10) Kullanma Talimatı
EYS-TL-082 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Orbital Karıştırıcı Kullanma Talimatı
EYS-TL-065 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Osiloskop Cihazı (ADS-3072B) Kullanma Talimatı
EYS-TL-063 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Osiloskop Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-106 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Öğütücü Kullanma Talimatı
EYS-TL-143 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi pH Metre Kullanma Talimatı
EYS-TL-123 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Pilling Box Kullanma Talimatı
EYS-TL-081 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Ramöz Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-067 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-070 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Soğutmalı İnkübatör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-074 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Spektrofotometre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-107 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Spektrofotometre (hunterlab) Kullanma Talimatı
EYS-TL-124 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Su Buharı Geçirgenliği Test Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-080 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Sürtme Haslığı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-125 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Taklalı Serbest Düşmeli Pilling Test Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-398 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Termal ve Solar Işıma Test Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-062 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Temel Elektronik Eğitim Seti Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-079 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Ter Haslığı Test Düzeneği Kullanma Talimatı
EYS-TL-126 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Termohigrograf Kullanma Talimatı
EYS-TL-118 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Transfer Baskı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-108 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Ultrasonik Banyo Kullanma Talimatı
EYS-TL-078 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Ultrasonik Karıştırıcı Kullanma Talimatı
EYS-TL-066 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi UV- Vıs Split Beam Spektrofotometre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-077 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Viskozimetre Kullanma Talimatı
EYS-TL-088 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Yatay Fulard Kullanma Talimatı
EYS-TL-076 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Yırtılma Mukavemeti Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-373 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 3D Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-180 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Agaroz Jel Elektroforez Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-179 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı (Arçelik-545270 MB) Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-253 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı (Beko/B8459 SMN) Kullanma Talimatı
EYS-TL-254 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı (Bosch/KDN55NWFON) Kullanma Talimatı
EYS-TL-195 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı Cihazı (Beko/BK7470T) Kullanma Talimatı
EYS-TL-184 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı Cihazı (Bosch/6 Bölmeli) Kullanma Talimatı
EYS-TL-181 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı Cihazı (Bosch 7 Bölmeli) Kullanma Talimatı
EYS-TL-178 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-182 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı Cihazı (Uğur/3 Gözlü) Kullanma Talimatı
EYS-TL-183 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı Cihazı (Vestel/ 27 F) Kullanma Talimatı
EYS-TL-208 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı Cihazı (Vestel/ CD-L 1103 W) Kullanma Talimatı
EYS-TL-207 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı Cihazı (Vestel-EKO 5C250) Kullanma Talimatı
EYS-TL-370 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı (Samsung) Kullanma Talimatı
EYS-TL-205 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Class II Kabin Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-201 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Çalkalamalı Su Banyosu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-209 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Çeker Ocak Cihazı (Hedlab) Kullanma Talimatı
EYS-TL-177 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Çeker Ocak Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-371 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Çeker Ocak Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-256 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Çeker Ocak Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-194 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Derin Dondurucu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-216 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Distile Su Cihazı (GFL/2102) Kullanma Talimatı
EYS-TL-206 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Distile Su Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-202 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Etüv Cihazı (Incucell) Kullanma Talimatı
EYS-TL-210 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Etüv Cihazı (Kenton/GX 130) Kullanma Talimatı
EYS-TL-199 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-203 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Etüv Cihazı (M5040 BP) Kullanma Talimatı
EYS-TL-200 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hassas Terazi Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-374 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Isıtıcı-Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-367 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Kullanma Talimatı
EYS-TL-212 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Işık Mikroskobu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-198 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü İnvert Mikroskop Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-255 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Karbondioksitli Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-375 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-193 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Kuru Hava Sterilizatörü Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-186 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikrodalga Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-257 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikropipet Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-187 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikropipet Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-368 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikroplaka Okuyucu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-185 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikro Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-376 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikroskop Kullanma Talimatı
EYS-TL-377 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mini Spin Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-196 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Olympus CX41 Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-251 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Orbital Çalkalayıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-215 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Otoklav Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-188 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü PCR Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-189 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü PCR Cihazı (Proflex) Kullanma Talimatı
EYS-TL-204 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü PH Metre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-378 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü PH Metre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-252 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-379 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-213 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ses Kayıt Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-380 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Shaker Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-190 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Soğutmalı Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-369 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Spektrofotometre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-197 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Stereo Mikroskop Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-214 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Stereo Mikroskop Cihazı (Labomed/CZM6) Kullanma Talimatı
EYS-TL-211 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Stereo Mikroskop (Leica EZ4HD) Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-250 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Steril Kabin (Biosafety Class II Kabin) Kullanma Talimatı
EYS-TL-258 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Su Banyosu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-191 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü UV Görüntüleme Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-372 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Vorteks Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-192 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Vorteks Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-259 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Vorteks Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-145 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Buz Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-146 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Buzdolabı Kullanma Talimatı
EYS-TL-147 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Çeker Ocak Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-148 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Derin Dondurucu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-154 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü CMOS Kamera Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-150 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Hava Masası Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-153 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Mikroskop Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-151 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Nem Alma Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-152 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Optik Masa Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-385 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Terazi Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-384 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Batarya Analizör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-388 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Çift Işınlı UV Spektrofotometre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-149 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Distile Su Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-393 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Elektrospinning Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-163 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Erime Noktası Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-164 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-170 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Etüv Cihazı (Memmert ve Termal Marka) Kullanma Talimatı
EYS-TL-176 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Evaoperatör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-161 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Evaporatör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-386 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Faraday Kafesi Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-167 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fotoreaktör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-159 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Hassas Terazi Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-394 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Hidrolik Pres Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-166 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü HPLC Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-160 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-168 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (WiseStir Model) Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-390 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Kameralı Mikroskop Kullanma Talimatı
EYS-TL-174 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Kül Fırını Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-391 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Magnetik Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-171 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Manyetik Isıtıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-155 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Manyetik Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-389 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Mikro Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-392 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Potansiostat/Galvanostat Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-234 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Potansiyometre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-158 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Rotary Evaporatör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-175 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Saf Su Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-169 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Santifruj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-172 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Sıcak Su Banyosu Kullanma Talimatı
EYS-TL-387 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Sonik Hücre Parçalayıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-395 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Spin Kaplama Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-165 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Ultrasonik Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-173 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü UV Lambası Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-162 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Vakumlu Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-396 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Vakumlu Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-157 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Vakum Pompası Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-009 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-008 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hassas Terazi Kullanma Talimatı
EYS-TL-007 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kuru Hava Sterilizatörü Kullanma Talimatı
EYS-TL-006 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mikroskop Kullanma Talimatı
EYS-TL-005 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Otoklav Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-004 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-003 TNKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Su Banyosu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-YNG-002 Çevre Yönetimi Yönergesi
EYS-YNG-001 NKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilgi Güvenliği Yönergesi
EYS-YNG-043 NKÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi
EYS-YNG-003 Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama İlkeleri Yönergesi
EYS-YNG-005 TNKU Akademik Kıyafet Yönergesi
EYS-YNG-004 TNKU Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Özel yetenek Giriş Sınavı Yönergesi
EYS-YNG-006 TNKÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
EYS-YNG-007 TNKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Plus Programı Ana Eylem 1- KA1 Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
EYS-YNG-008 TNKÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-009 TNKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
EYS-YNG-010 TNKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-011 TNKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
EYS-YNG-012 TNKÜ Çocuk Evi Yönergesi
EYS-YNG-013 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Sektör Tümleşik Eğitim (STE) Yönergesi
EYS-YNG-014 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
EYS-YNG-015 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü TM 405 Tekstil Mühendisliği Projesi ve TM 404 Bitirme Çalışması(Sektör Tümleşik Eğitim) Yönergesi
EYS-YNG-016 TNKÜ Danışma Kurulu Yönergesi
EYS-YNG-017 TNKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
EYS-YNG-018 TNKÜ Diploma Yönergesi
EYS-YNG-019 TNKÜ Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
EYS-YNG-020 TNKÜ Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim Yönergesi
EYS-YNG-021 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
EYS-YNG-022 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Açılması ve Uygulamasına İlişkin Yönerge
EYS-YNG-023 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi "Kimya Bölümü İntörn Kimyagerlik Eğitimi Yönergesi"
EYS-YNG-024 TNKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
EYS-YNG-025 TNKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölüm ve Anabilim Dallarındaki Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
EYS-YNG-026 TNKÜ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
EYS-YNG-027 TNKÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
EYS-YNG-028 TNKÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
EYS-YNG-029 TNKÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları Yönergesi
EYS-YNG-030 TNKÜ İktisadi İşletme Yönergesi
EYS-YNG-081 TNKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsteğe Bağlı Öğrenci Staj Yönergesi
EYS-YNG-031 TNKÜ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
EYS-YNG-032 TNKÜ İmza Yetkileri Yönergesi
EYS-YNG-033 TNKÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
EYS-YNG-034 TNKÜ Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
EYS-YNG-035 TNKÜ Kamera Sistemleri Kurma ve İşletme Yönergesi
EYS-YNG-036 TNKÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
EYS-YNG-037 TNKÜ Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi
EYS-YNG-038 TNKÜ Konut Yönergesi
EYS-YNG-039 TNKÜ Kütüphane Yönergesi
EYS-YNG-040 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
EYS-YNG-082 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
EYS-YNG-041 TNKÜ Mevzuat Komisyonu Yönergesi
EYS-YNG-042 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
EYS-YNG-044 TNKÜ Öğrenciler Arası Spor Yarışmaları Yönergesi
EYS-YNG-045 TNKÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi
EYS-YNG-046 TNKÜ Öğrenci Yurtları Yönergesi
EYS-YNG-048 TNKÜ Ön Lisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-047 TNKÜ Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
EYS-YNG-049 TNKÜ Personel Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
EYS-YNG-050 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Takımları Yönergesi
EYS-YNG-051 TNKÜ Sağlık Yüksek Okulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Yıl İçi Uygulamaları ve Staj Yönergesi
EYS-YNG-052 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü İntörn Dönem ve Klinik Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-053 TNKÜ Sıfır Atık Yönergesi
EYS-YNG-054 TNKÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
EYS-YNG-055 TNKÜ Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) Eğitim-Öğretim Yönergesi
EYS-YNG-056 TNKÜ Süreli Yayınlar Yayın Esasları Yönergesi
EYS-YNG-057 TNKÜ Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine ve Kullanımına İlişkin Yönerge
EYS-YNG-058 TNKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi
EYS-YNG-059 TNKÜ Tıp Fakültesi Etik Değerlendirme Komisyonu Yönergesi
EYS-YNG-060 TNKÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi
EYS-YNG-061 TNKÜ Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Yönergesi
EYS-YNG-062 TNKÜ Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Komisyonu Yönergesi
EYS-YNG-063 TNKÜ Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerinin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına İlişkin Yönerge
EYS-YNG-064 TNKÜ Trafik Yönergesi
EYS-YNG-065 TNKÜ Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanları Arasındaki Değişim Programı Esasları
EYS-YNG-066 TNKÜ Uzaktan Eğitim Yönergesi
EYS-YNG-067 TNKÜ Üniversite Birimlerine Ad Verme Yönergesi
EYS-YNG-068 TNKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Öğretim-Öğrenim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge
EYS-YNG-069 TNKÜ Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi
EYS-YNG-070 TNKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
EYS-YNG-080 TNKÜ Yayın Yönergesi
EYS-YNG-071 TNKÜ Yaz Okulu Yönergesi
EYS-YNG-072 TNKÜ Yemek Bursu Yönergesi
EYS-YNG-073 TNKÜ Yemekhane Yönergesi
EYS-YNG-075 TNKÜ Yemek Kurulu Yönergesi
EYS-YNG-074 TNKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) Yönergesi
EYS-YNG-076 TNKÜ Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yönergesi
EYS-YNG-077 TNKÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İntörn Mühendislik Eğitimi Yönergesi
EYS-YNG-078 TNKÜ Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi
EYS-YNG-079 TNKÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi Yönergesi
EYS-YNT-017 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
EYS-YNT-004 TNKÜ Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
EYS-YNT-003 TNKÜ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
EYS-YNT-002 TNKÜ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
EYS-YNT-001 TNKÜ Dış İlişkiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
EYS-YNT-015 TNKÜ Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
EYS-YNT-014 TNKÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
EYS-YNT-013 TNKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
EYS-YNT-012 TNKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
EYS-YNT-011 TNKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
EYS-YNT-10 TNKÜ Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
EYS-YNT-009 TNKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
EYS-YNT-008 TNKÜ Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
EYS-YNT-016 TNKÜ Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
EYS-YNT-007 TNKÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
EYS-YNT-006 TNKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
EYS-YNT-005 TNKÜ Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği