2018-11-22

Üniversitemiz Dış Değerlendirme Sürecini TamamladıTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Programı çerçevesinde, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler ile dış değerlendirilme sürecini tamamladı. 

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında, yükseköğretim kurumlarının en çok beş yılda bir Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme süreci ile değerlendirilmesi kararı alındı. Bu kapsamda; Prof. Dr. Mehmet DURMAN, Prof. Dr. Ali ŞEN, Prof. Dr. Akile BÜKE, Prof. Dr. Ahmet Arif ERGİN, Doç. Dr. Oytun Okan ŞENEL, Mahmut DAL ve Ali Hasan GÜRBÜZ’den oluşan 7 kişilik Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı, TNKÜ için planlanan ziyaretleri 18-21 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiler.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı 4 gün süren değerlendirmeler boyunca; Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti. Değerlendirme Takımı bu ziyaretlerin yanı sıra; TNKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK olmak üzere; Senato ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kalite Komisyonu Üyeleri, Enstitü Müdür ve Kalite Elçileri, Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri, Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel, İdari Birim Yöneticileri ve Dış Paydaşlar ile görüşmeler yaptı. 

Dış değerlendirme süreci; Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendiricilerinin, TNKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL, Prof. Dr. Şefik KURULTAY, Prof. Dr. İsmail YILMAZ ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Arzu ALKANAT ile gerçekleştirdiği çıkış bildiriminin sözlü olarak sunulmasının ardından son buldu.