2018-10-17

Üniversitemizde TS EN ISO 9001 Eğitimleri BaşlıyorÜniversitemiz Kalite Komisyonunca sürdürülen kalite güvencesi çalışmaları kapsamında; sürekli gelişmek, standartlaşmak, çalışan ve paydaş memnuniyeti sağlamak, çalışanlarda ekip ruhu ve sorumluluk duygusu oluşturmak, risk bazlı düşünceye dayalı süreç yönetimini sağlamak, sürdürülebilir başarılar elde etmek, ilk seferde ve her seferinde istenilen sonuca ulaşmak, etkinliği ve verimliliği artırmak vb. temel amaçlarla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Uzmanlarınca 23 Ekim-16 Kasım 2018 tarihleri arasında Sosyal Yaşam Merkezinarasında TS EN İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri verilecektir.